Στην ELECTRONIC LINE θεωρούμε την ομάδα μας το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο και το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας.

Σεπτέμβριος 2022: αναζητούμε προσωπικό για θέση ταμείου και γραμματειακή υποστήριξη.

Αν θέλεις να γίνεις μέρος της δικής μας ομαδικής προσπάθειας στείλε το βιογραφικό σου στο [email protected].